BURDUR MERKEZ
BÜĞDÜZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Aile Hekimi Dr. Gökhan GÜL

ANA SAYFA      |       AİLE HEKİMLİĞİ      |        HİZMETLER       |    İLETİŞİM VE BÜĞDÜZ HAKKINDA

Aile Hekimlerinin Yürütmekte Oldukları Görevler :

1-Aile hekimliği polikliniği (biyo-psiko-sosyal muayene)
2-Kronik hastalık takibi
3-Gebe izlem, loğusa izlem
4-Bebek izlemi, sağlam çocuk izlemi
5-Aşı programlarının uygulanması (bebek ve çocuk aşıları, gebe aşılaması, riskli gruplarda hepatit B aşılaması, vb.)
6-Çocuğun psikososyal gelişimini destekleme programı çerçevesinde gebe, anne, baba görüşmeleri
7-Jinekolojik muayene
8- Aile planlaması danışmanlığı ve yönetimi, RİA uygulaması
9- RİA uygulaması
10-Acil hasta müdahaleleri
11-Küçük cerrahi işlemler (sütür, yanık veya cerrahi sonrası pansumanları, abse drenajı, lipom eksizyonu, vb.)
12- USG veya EKG gibi tetkiklerin aile hekimliği ofisinde uygulanması
13-Kan alınması, kanların laboratuvara ulaştırılması ve sonuçların getirilmesi sürecinin takibi
14- Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi
15- Enjeksiyonların yapılması
16- Periodik sağlık muayeneleri (kişiye özelleştirilmiş takip tetkikleri; kolon ca, meme ca, KVS hastalık riski olanlarda bireyselleştirilmiş takip protokollerinin uygulanması)
17-Madde bağımlılığı olan hastalarda yönetim ve yönlendirme
18-DGT uygulamaları (Tbc hastalarında)
19- Frengi- lepra hastalarının takibi
20- Sağlık raporları (ehliyet, spor faaliyetleri, evlilik, işe girme, ateşli silahlar, okul taramaları, vb.)
21- Tıbbi kayıtların tutulması (AHBS programına girişler ve aylık çalışmalar)
22- Defin ruhsatlarının verilmesi
23-Gelen ve giden evrakların kayıtlarının tutulması (gelen giden evrak defterleri, evrakların tasnifi, İSO çalışmaları )
24- Toplum sağlığından gelen yazıların cevaplanması
25- Gerekli hallerde diğer kurum ve kuruluşlarla resmi yazışmalar ( örn. rapor verilmesi halinde SSK ile yazışma)
26- Sağlık güvencesi olmayanların adres ve telefon numaralarının bildirilmesi
27- Sarf malzemelerinin stok durumunun takibi ve tedarik edilmesi
28-Kırtasiye malzemelerinin temini, bilgisayar,yazıcı gibi cihazların bakımları veya yenilenmeleri
29- Kullanılan tıbbi aletlerin ve pansuman malzemelerinin sterilizasyonu
30- ASM de bulunan cihazların ve tıbbi aletlerin bakımı, kalibrasyonu
31- Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni tıbbi cihaz alımlarının yapılması
32- Soğuk zincir takibi (aşı ihtiyacının hesaplanması, aşıların temini, ASM ve gezici hizmet mahallerine dağıtılması, aşıların stok ve miatlarının takibi, aşı buzdolabının sıcaklığının günde iki kez takibi)
33- ASM temizliği, bakımı ve gerekli hallerde tadilatı; kömür, jeneratör için mazot vs. alımı
34- Tıbbi atıkların uygun koşullarda ASM lerden uzaklaştırılmasının sağlanması
35- Ev halkı tespit ziyaretleri
36- Köy gezileri, köylerdeki hastalara muayene ve koruyucu sağlık hizmetlerinin götürülmesi,
37- Bağlı nüfusun eğitimi
38- Toplu halk eğitimleri
39- Acil görevler
40- Adli görevler
41- Kanıta dayalı tıp uygulamaları yapmak, yeni bilgi ve beceriler edinmek, dünya tıbbındaki gelişmeleri takip etmek ve ekibi eğitmek
42- Bilimsel çalışmalar planlamak ve yapmak
43- Gerekli hallerde üst basamaklara hasta sevki yapmak ve konsultasyon sonuçlarını takip etmek

 

Her hakkı saklıdır. Dr. G. Gül 2011

Daima daha iyiye…