BURDUR MERKEZ
BÜĞDÜZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Aile Hekimi Dr. Gökhan GÜL

ANA SAYFA      |       AİLE HEKİMLİĞİ      |        HİZMETLER       |    İLETİŞİM VE BÜĞDÜZ HAKKINDA
Aile Hekimliği Nedir?
Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı Kimdir?
 
Aile Hekimliği Nedir?
Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı Kimdir?

Aile Hekimliği; İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve diğer anabilimdalları gibi ayrı ve kendine özgü özellikleri olan bir tıp disiplinidir.

Aile Hekimliği; birinci basamakta çalışacak hekimleri yetiştiren, sağlık hizmetlerinde maliyeti azaltan, her ülkenin sağlık sistemine uyarlanabilen akademik ve klinik bir disiplindir.

24.11.2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca;

Aile Hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.

Aile Sağlığı Elemanı; aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru gibi sağlık elemanıdır.

Her hakkı saklıdır. Dr. G. Gül 2011

Daima daha iyiye…